Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 

Vragen over de Algemene Voorwaarden?

Vul onderstaand formulier in, stel je vraag. Dan neem ik z.s.m. contact met je op!

Set Websites
Hoepelbuigerslaan 2
1394 LG Nederhorst den Berg
info@SetWebsites.com

Mobiel: +31 6 51134107
KvK: 60739304

Algemene voorwaarden Set Websites

(ook handelend onder de naam Set Fotografie en Lisette Leijenhorst)

 

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten namens Set Websites zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1: Contractsluiting

 1. De klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor verschillende diensten. Op het moment dat de klant akkoord geeft op de offerte ontstaat de overeenkomst.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Na een jaar volgt een automatische verlenging, waarbij per maand door de klant opgezegd kan worden.
 3. Door het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en dat de klant met deze voorwaarden akkoord gaat

Artikel 2: Werkzaamheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van Set Websites

 1. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen zal Set Websites zich naar beste kunnen inspannen om volgens afspraak kwalitatief goede diensten te leveren.
 2. Set Websites aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor geleden schade door de klant die het gevolg is van wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid wordt in alle gevallen beperkt tot de waarde die door de klant is betaald en alleen voor het onderdeel waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 4. Websites van klanten van Set Websites kunnen kosteloos gebruik maken van het DIVI-thema. Dit thema is aangeschaft door Set Websites. Zodra de klant besloten heeft om de overeenkomst met Set Websites te beëindigen, maar de website wel wil meeverhuizen dan vervalt het recht op het DIVI-thema. Het gebruik van dit thema zal tot maximaal 6 maanden na afloop van de overeenkomst nog beschikbaar blijven voor updates.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien er bij een overeenkomst sprake is van een periodieke betaling dan kan Set Websites, mits een maand voorafgaande aan de verlenging schriftelijk aangegeven, de prijzen verhogen.
 3. Prijswijzigingen door Set Websites kunnen plaatsvinden bij een verlenging van een overeenkomst, bij het inhoudelijk wijzigen van een overeenkomst of indien er veranderingen zijn in wet- en regelgeving die invloed hebben op de overeenkomst.
 4. De klant verplicht zich bij het aangaan van een overeenkomst om binnen 14 dagen het betreffende factuurbedrag over te maken naar rekening van Set Websites o.v.v. het factuurnummer.
 5. Indien de klant de betaling niet tijdig betaalt, betekent dit dat Set Websites de overeenkomst ongedaan kan maken en daardoor niet verplicht is de werkzaamheden volgens de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4: Verplichtingen klant

 1. De klant zorgt ervoor dat er op tijd, indien van toepassing, informatie en materiaal aangeleverd wordt om ervoor te zorgen dat Set Websites de gewenste diensten op tijd kan leveren.
 2. De klant verklaart dat het aangeleverde materiaal vrij is van rechten, of dat er toestemming is om aangeleverd materiaal te mogen gebruiken.
 3. Tenzij anders is afgesproken, dient het aangeleverde materiaal kant en klaar te gebruiken zijn. Tekst kan evt. aangevuld worden met lettertype/grootte/kleur-specificatie. Beeldmateriaal moet in een vooraf afgesproken bestandsformaat aangeleverd worden zodanig dat de afbeelding direct ingezet kan worden.

Contactformulier

Vul hieronder je gegevens in, dan neem ik z.s.m. contact met je op!